Bij migratieprojecten wordt vaak de afweging gemaakt om de medewerkers al dan niet een volledige training te geven. Veel gehoorde reden om geen training in te zetten zijn vaak dat een volledige cursus "overkill" is.

Voor veel mensen is het vaak voldoende om van nieuwe software alleen de belangrijke verschillen ten opzichte van de vorige versie te weten. Laat dit nu juist het uitgangspunt zijn van onze Migratietraining. In circa 40 minuten leren de cursisten de belangrijkste nieuwtjes van Windows Vista en MS Office 2007. En dit bovendien met sneltoetsen. Met andere woorden “twee vliegen in een klap”!

De belangrijkste onderwerpen van migratiemodule zijn:

  • Zoek de verschillen
  • Extra mogelijkheden bureaublad
  • Nooit meer zoeken met door het nieuwe Startmenu
  • Flip 3D
  • Help! Waar is het Bestandsmenu?
  • Ribbons
  • Snelstartbalk
  • Dialoogvenster
  • De sneltoetsen
  • Het nieuwe Bestandsformaat

Bekijk hier hoe de training werkt.